Postup zriadenia sídla

Ako posupujeme pri spracovaní objednávky? Je to veľmi jednoduché, nižšie nájdete podrobný postup.

1

Objednávka Registračného sídla cez objednávkový formulár.

2

Vystavenie zálohovej faktúry na existujúcu firmu alebo na vašu osobu.

3

Uhradenie faktúry prevodom na účet, alebo v hotovosti.

4

Zaslanie Súhlasu vlastníka nehnuteľnosti na Vami zadanú korešpondenčnú adresu alebo emailom, ak sa Vám zmena sídla firmy rieši elektronicky.

5

So založením firmy, alebo zmenou sídla firmy Vám veľmi radi pomožeme.

Cenník balíkov

Zákadný

8,99 / mesiac
Súhlas so zriadením sídla
Označenie poštovej schránky
Notifikácie o prijatej pošte
Do 100 poštových zásielok ročne

Štandart

15,99 / mesiac
Súhlas so zriadením sídla
Označenie poštovej schránky
Online evidencia pošty
Notifikácie o prijatej pošte
Do 200 poštových zásielok ročne

Maxi

23,99 / mesiac
Súhlas so zriadením sídla
Označenie poštovej schránky
Online evidencia pošty
Notifikácie o prijatej pošte
Notifikácie prostrednícvtom SMS
Do 300 poštových zásielok ročne